Onze missie en visie


Onze missie

Beheren, faciliteren en stimuleren. Dat is wat de Stichting MFA’s Borger-Odoorn wil doen. Een non-profit organisatie die langjarig in de gemeente Borger-Odoorn, vanuit een filosofie van rentmeesterschap, zo veel mogelijk maatschappelijke meerwaarde en maatschappelijk rendement wil creëren. Op een kostenefficiënte wijze.

Onze visie

de Stichting MFA´s Borger-Odoorn wil op MFA-niveau actief regie voeren. Spelverdeler zijn in de lokale samenleving, voor zover het leefbaarheidsdoelen en –initiatieven betreft. Tussen en met alle betrokkenen: huurders, gemeente, dorpshuizen, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, bedrijven en inwoners. Hierbij doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties en individuen.

Wilt u meer informatie over een of meerdere accommodaties?

Onze adviseurs staan voor u klaar!

Ja, ik wil meer informatie ontvangen >